Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

2020-11-20 09:38

Zakup wraz z dostawą oleju napędowego do zbiornika paliwa EKO – TRANSSp. z o.o. 13-200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ ON EKO – TRANS 2021r
Załączniki edytowalne EKO – TRANS 2021r

Informacja o wyborze oferty
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

2020-06-23 13:12

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia dot. dostaw/usług/robót budowlanych o wartości nie przekraczającej wartości 30 000 euro netto.

Protokół z przeprowadzonego postępowania – Dostawa środków ochrony osobistej
Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy

2019-11-28 14:12

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy

dotyczy: zakup wraz z dostawą oleju napędowego do zbiornika paliwa
EKO –  TRANS Sp. z o.o. 13-200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki edytowalne

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty EKO TRANS

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA