Harmonogramy

2018-12-28 10:51

W okresie od stycznia 2020 r. – do grudnia 2020 r. EKO-TRANS Sp. z o.o. , 13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61/10 świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w sektorach:

Gmina Kozłowo
Gm. Kozłowo – Strefa I
Gm. Kozłowo – Strefa II
Gm. Kozłowo – Strefa III
Gm. Kozłowo zabudowa wielorodzinna
Domki letniskowe Gm Kozłowo

Gmina Iłowo – Osada
Gm. Iłowo – Strefa I
Gm. Iłowo – Strefa II
Gm. Iłowo – Strefa III
Gm. Iłowo – Strefa IV
Gm. Iłowo zabudowa wielorodzinna

Miasto Lubawa
M. Lubawa – Strefa I
M. Lubawa – Strefa II
M. Lubawa – Strefa III
M. Lubawa – Strefa IV
M. lubawa zabudowa wielorodzinna