O Spółce

2015-08-11 10:48

KO-TRANS Sp. z o.o. świadczy usługi związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Spółka realizuje zadania, dbając o jakość usług i wizerunek firmy. Najwyższą wartością jest dla nas dobrze i profesjonalnie wykonane zadanie.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

EKO-TRANS Sp. z o.o. odbiera i transportuje odpady do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK):

Odpady transportowane są specjalistycznymi śmieciarkami oraz samochodami ciężarowymi skrzyniowymi krytymi plandeką. Transport odpadów odbywa się zgodnie z zachowaniem zasad porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach, określonych w przepisach ruchu drogowego.

 

EKO-TRANS Sp. z o.o. pełni zarząd nad składowiskiem odpadów w miejscowości Zakrzewo, gmina Działdowo, przeznaczonym do unieszkodliwiania odpadów – podstawa prawna uchwała Nr 32/37/2014 Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 25 lutego 2014r.

DSCF0381 DSCF0382